Umów wizytę
Skontaktuj się
z rejestracją
Skip to main content

Terapia klatki kurzej i lejkowatej - Gdańsk

Deformacje klatki piersiowej są stosunkowo częste, szczególnie u chłopców. Mogą być rozpoznawane już po urodzeniu albo pojawić się lub nasilić w dalszym etapie rozwoju, szczególnie podczas pokwitaniowego skoku wzrostowego. Deformacje te mogą pogarszać się aż do osiągniecia wieku dojrzałości kostnej – około 16-18 rż.

Kurza klatka piersiowa – na czym polega deformacja?

Klatka piersiowa kurza powstaje w wyniku zniekształcenia mostka, który silnie uwypukla się do przodu wraz z przymostkowymi końcami żeber. Uwypuklona może być górna część mostka, tj. rękojeść, lub dolna, tj. trzon mostka. Dalsze odcinki żeber tracą swój wygięty kształt i tworzą poniżej sutków wklęsłość. Wymiar przednio-tylny klatki jest zwiększony.

Wada ta ma charakter kosmetyczny, ponieważ żebra i mostek nie uciskają na serce i płuca. Niemniej jednak zawsze kurzej klatce piersiowej towarzyszy wada postawy. Najczęściej obserwujemy współwystępowanie pleców okrągłych, boczne skrzywienie kręgosłupa, odstające łopatki, zrotowane do przodu barki i wysuniętą do przodu głowę, ruchomość klatki piersiowej – a przez to również pojemność życiowa płuc jest zmniejszona.

Masz pytania dot. leczenia kurzej klatki w Gdańsku?

Skontaktuj się z nami

Lejkowata (szewska) klatka piersiowa

Klatka piersiowa lejkowata (inaczej zwana szewską) jest wadą polegającą na wygięciu ku tyłowi trzonu mostka z przylegającymi do niego żebrami. Ten typ deformacji nie jest już tylko wadą kosmetyczną. Klatka jest płaska a jej wymiar przednio-tylny jest znacznie zmniejszony.

Przy dużych deformacjach ma się wrażenie, że mostek dotyka prawie do kręgosłupa. Serca i płuca są uciśnięte, co doprowadza do zmniejszenia pojemność życiowej płuc i tolerancji wysiłku, łatwość zapadania na infekcje dróg oddechowych, szmery nad sercem, a w zaawansowanych przypadkach zaburzenia pracy serca. Współwystępują także plecy okrągłe, boczne skrzywienia kręgosłupa, nieprawidłowo ustawione barki i łopatki. Dzieci z tą wada powinny być pod stałą opieką kardiologa i pulmonologa. Okresowo wykonuje się u nich ECHO serca.

klatka lejkowata

Przyczyny powstawania deformacji klatki piersiowej

Przyczyny nie są jednoznaczne. Podkreśla się istnienie uwarunkowań genetycznych. Wada często występuje rodzinnie. Dzieci mają podobne deformacje klatki, jak ich rodzice. Klatka kurza jest często następstwem przebytej krzywicy. Klatka lejkowata nierzadko towarzyszy Zespołowi Marfana. Inne hipotezy zakładają wrodzone nieprawidłowości mięśni, mających przyczepy w obrębie klatki piersiowej, nadmierny wzrost żeber, które spychają mostek ku tyłowi, zbyt wiotki przyczep przepony.

Leczenie klatki kurzej i szewskiej w Gdańsku

Obie wady mogą być u nastolatków przyczyną obniżonego poczucia wartości, unikania miejsc publicznych, takich jak plaża, basen, ograniczenia kontaktów z rówieśnikami i maskowania wady ubiorem.

Leczenie klatki kurzej i lejkowatej należy podjąć jak najszybciej po zauważeniu deformacji, ponieważ wada ma najczęściej charakter postępujący.

Niewielkie deformacje u małych dzieci, kiedy szkielet jest elastyczny i podatny łatwo udaje się skorygować fizjoterapią. Jeśli są w stanie bardziej zaawansowanym i leczenie podejmuje się u nastolatka, korekcja wady jest trudna i tylko częściowa. Zapraszamy do poradni rehabilitacyjnej w Gdańsku w celu ustalenia stopnia zaawansowania problemu.

Należy zbadać poziom witaminy D3, ponieważ jej niedobór występuje często u dzieci z deformacjami klatki. Ocenia się możliwość ucisku na płuca i serce. Przydatnym badaniem jest tu spirometria i echo serca. Ocenie podlega cała postawa ciała, bowiem wady klatki nie są nigdy deformacjami izolowanymi.

Istnieją trzy metody terapii: fizjoterapia, ortezy i zabieg operacyjny

#1 Fizjoterapia:

  • Masaże mięśni międzyżebrowych i grzbietu,
  • Terapia manualna klatki piesiowej
  • Ćwiczenia korygujące wadę, uruchamiające klatkę piersiową.
  • Ćwiczenia oddechowe poprawiające pojemność życiową płuc, oddychanie torem przeponowym.
  • Ćwiczenia mięśni brzucha.
  • Leczenie wad postawy u dzieci, rozciąganie mięśni przykurczonych i wzmacnianie osłabionych.
  • Poprawa wydolności fizycznej.

#2 Ortezy:

  • Dla klatki kurzej to gorsety korygujące uwypuklenie mostka i żeber z przodu poprzez ucisk. Noszone są w ciągu dnia. Przy znacznych plecach okrągłych czasami zaleca się bardziej rozległe gorsety, które maja na celu korekcję kifozy piersiowej.
   orteza klatka kurza
  • Dla klatki lejkowatej można stosować ortezę Eckarta Klobego. Jest to silikonowa miseczka próżniowa, którą nosi się na miejscu lejka w obrębie mostka. Wytworzona w niej próżnia za pomocą pompki uwypukla mechanicznie mostek. Nosi się ją dwa razy w ciągu dnia po kilkadziesiąt minut.
   orteza eckarta kobego

#3 Zabieg operacyjny

  • Jest on ostatecznym rozwiązaniem w przypadku niepowodzenia w leczeniu metodami przedstawionymi powyżej. Wykonuje się go szczególnie u nastolatków z uciskiem na serce i płuca oraz obniżoną tolerancją wysiłku. Wady kosmetyczne operuje się ze względów psychologicznych. Najczęściej stosowaną metodą plastyki klatki lejkowatej jest zabieg operacyjny wg. Nussa.