Psycholog - terapia w Gdańsku

Do psychologa warto się udać, kiedy czujesz, że dotychczasowe metody radzenia sobie z problemami nie przynoszą oczekiwanego skutku, a trudności zaczynają Cię przerastać. Pomoc specjalisty może być dobrym rozwiązaniem, kiedy nie radzisz sobie z doświadczanymi trudnościami, a wsparcie bliskich nie przynosi wystarczającej ulgi.

Kim jest psycholog?

Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie. W trakcie studiów można ukończyć różne specjalności, np. psychologia kliniczna, psychologia sądowo-penitencjarna, neurobiopsychologia, psychologia społeczna, psychologia biznesu. Większość psychologów po ukończeniu studiów odbywa również kursy doszkalające lub rozpoczyna studia podyplomowe, które pozwalają na zdobycie tytułu, np.: psychodietetyka, psychologa transportu, psychotraumatologa, psychologa sportu, psychogerontologa, psychoonkologa, seksuologa.

Czym zajmuje się psycholog? Terapia psychologiczna w Gdańsku

Po ukończeniu studiów psychologicznych psycholog posiada rozległą wiedzę z zakresu procesów myślowych, emocjonalno-motywacyjnych, poznawczych, a także zachowań czy sposobów radzenia sobie ze stresem. Psycholog udziela profesjonalnej pomocy psychologicznej poprzez zapewnienie wsparcia, rozmowę oraz poradnictwo. Szuka przyczyn zgłaszanych problemów i towarzyszy klientowi w drodze do ich rozwiązania.

Należy pamiętać, że w trosce o dobro klienta, psycholog nie daje gotowego planu działania, gdyż jest to niezgodne z zasadami etyki. Pomaga również w nabywaniu nowych kompetencji, takich jak asertywność, umiejętność komunikacji czy umiejętność rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi.

psycholog w Gdańsku
pacjent podczas terapii psychologicznej w Gdańsku

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa w Gdańsku?

Do pierwszej wizyty u psychologa można się przygotować –  warto zastanowić się nad tym, co jest głównym problemem, nad którym chcemy pracować oraz jakie mamy potrzeby i oczekiwania względem współpracy. Na pierwszej wizycie psycholog poznaje pacjenta, przeprowadza wywiad i tworzy dalszy plan działania, gdyż często rozwiązanie problemu wymaga większej ilości spotkań. Psycholog będzie zadawał pytania dotyczące doświadczanych trudności, ich przyczyn i konsekwencji, a także pozornie niezwiązanych z problemem spraw. Pozwoli mu to na szersze spojrzenie na sytuacje i opracowanie planu pracy odpowiedniego dla danego klienta.

Z jakimi problemami można zgłosić się do psychologa?

Problemy z jakimi można zgłosić się do psychologa to m.in.:

 • sytuacje kryzysowe (w związku, w pracy, choroba itp.),
 • nieradzenie sobie z emocjami (wybuchy złości, płaczu, apatia, drażliwość),
 • trudności w relacjach z innymi osobami (częste sytuacje konfliktowe lub brak umiejętności zawiązywania relacji),
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • długotrwały stres,
 • brak motywacji do działania,
 • nieumiejętność czerpania radości z wydarzeń dnia codziennego,
 • lęki,
 • trudności z wyznaczaniem granic w relacji, brak asertywności.

Myślisz o rozpoczęciu terapii psychologicznej w Gdańsku?

Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra?

Często największą trudnością na samym początku walki z problemami jest wybór odpowiedniego specjalisty, który pomoże nam je wygrać.

Wszystkie trzy zawody zajmują się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym, jednak nie wszystkie oznaczają to samo, co często bywa mylące. Psychiatra to lekarz, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Jego zadaniem jest diagnoza zaburzeń/chorób oraz dobranie odpowiedniej farmakoterapii. Może wystawiać zwolnienia, wydawać skierowania do szpitala psychiatrycznego oraz na psychoterapię. Psychiatra może wyjaśnić na czym polega zaburzenie oraz objaśnić działania leków. Psychiatrzy mogą również posiadać uprawienia do prowadzenia psychoterapii, jeśli ukończyli odpowiednie szkolenie.

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła 4-letnie specjalistyczne szkolenie podyplomowe. Aby rozpocząć takie szkolenie, konieczne jest ukończenie jednego z kierunków: psychologii, psychiatrii, filozofii, pedagogiki lub socjologii. Psychoterapeuta nie musi więc być psychologiem, a psycholog psychoterapeutą. Do psychoterapeuty można zgłosić się w przypadku  cierpienia na różne zaburzenia psychiczne (zaburzenia osobowości, uzależnienia, depresja, lęk społeczny). Kiedy jednak nasze problemy nie wymagają rozpoczynania procesu terapeutycznego, warto skorzystać z pomocy psychologa. Należy pamiętać, że ani psycholog, ani psychoterapeuta nie mają uprawnień do wystawiania recept, zwolnień ani skierowań.

wsparcie psychologa z Gdańska

W przypadku doświadczania jakichkolwiek trudności, warto najpierw zgłosić się do psychologa, który po przeprowadzeniu wywiadu i postawieniu wstępnej diagnozy, w razie konieczności zaproponuje dalszą formę wsparcia – konsultację psychiatryczną, psychoterapię czy kontynuację wsparcia psychologicznego.

Nasz psycholog udziela konsultacji psychologicznych w zakresie:

 • Kryzys życiowy/emocjonalny

 • Zaburzenia nastroju

 • Choroba afektywna dwubiegunowa

 • Lęki społeczne

 • Niskie poczucie własnej wartości

 • Problemy rodzinne (terapia rodzinna)

 • Redukcja stresu

 • Zaburzenia emocjonalne

 • Leczenie zaburzeń odżywiania

 • Leczenie depresji

 • Zaburzenia w relacjach międzyludzkich (terapia małżeństw i par)

 • Schizofrenia

Umów wizytę u psychologa w Gdańsku:

Zarejestruj się on-line